Sức hấp dẫn địa ốc Long Phát cửa ngõ phía ĐÔNG SG

Ngày càng sở hữu nhiều người chọn sống tại khu vực ven, tạo nên làn sóng ‘di cư ngược’, tách khỏi thành phố với hi vọng nâng cao chất lượng trải nghiệm. Thành phố vệ tinh, phía đi lên tối ưu Là 1 siêu thành thị với dân số lên đến 14 triệu dân, thống trị tới 17% dân số, với tiến độ thành phố hóa cao nhất cả nước, trong …