Mức đóng bảo hiểm y tế cho năm 2017

Để đề phòng ốm đau cũng như có thể giúp mọi người trong việc khám chữa bệnh, nhà nước Việt Nam đã đề nghị và thông báo những mức phí bảo hiểm khác nhau được bắt đầu từ năm 2017. Để biết chi tiết hơn những mức đóng bảo hiểm y tế năm 2017 hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Mức đóng bảo hiểm cho hộ gia đình

Từ ngày 1/1/2017 đến 30/06/2017 sẽ áp dụng cho người thứ nhất là 653.000 đồng, người thứ hai là 457.380 đồng, người thứ ba là 392.040 đồng. người thứ 4 là 326.700 đồng và người thứ năm là 261.360 đồng, áp dụng cho thời hạn một năm.

Từ ngày 1/7/2017 trở đi sẽ được áp dụng cho người thứ nhất là 702.000 đồng, người thứ hai là 491.400 đồng, người thứ 3 là 421.200 đồng, người thứ tư là 351.000 đồng và người thứ năm là 280.000 đồng, áp dụng cho một năm.

Mức đóng bảo hiểm cho cá nhân

Mức nộp bảo hiểm y tế cho cá nhân đang lao động cho tất cả các đối tượng là 4,5% cho tổng tiền lương theo tháng, trong đó người sử dụng lao động phải đóng 3%, đối tượng lao động phải đóng 1,5%. Nếu nghỉ hơn 14 ngày thì không cần phải đóng BHYT nhưng vẫn sẽ được các hưởng quyền lợi này.

Những đối tượng áp dụng tăng mức đóng bảo hiểm y tế năm 2017

Những đối tượng được áp dụng cho việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế năm 2017 được áp dụng theo quy định của nghị định 105/2014/NĐ-CP  đối tượng gồm có:

Những người đang hoạt động và làm việc không có chuyên môn cũng như không chuyên trách ở thị trấn, phường xã theo những quy định về pháp luật, những đối tượng đang được hưởng những trợ cấp của bảo hiểm xã hội được quy định hàng tháng do bị các tái nạn do lao động xảy ra hay các bệnh do nghề nghiệp cũng như các bệnh đang phải điều trị trong một thời gian dài cũng như người già đã đến tuổi 80 đang được hưởng từ những trợ cấp của nhà nước hàng tháng.

Ngoài ra, mức bảo hiểm y tế sẽ được tăng cho các cán bộ đang hưởng trợ cấp của bảo hiểm xã hội hàng tháng hay được hưởng ngân sách từ nhà nước đã làm việc tại các cơ quan của phường xa hoặc thị trấn. Bên cạnh đó những người đã không còn hưởng những trợ cấp bị mất sức lao động và được hưởng những trợ cấp của nhà nước từ Ngân sách.

Những người đã có công với cách mạng, thương binh hoặc cựu chiến binh hoặc những đại biểu đã làm trong Quốc hội hoặc những đại biểu thuộc trong các hội đồng nhân dân các cấp đang trong thời gian đương nhiệm.

Xem thêm thông tin về y tế tại stew-recipes.com

Related Posts

About The Author

Add Comment